Trang chủ > Giải đáp thắc mắc

Giải đáp thắc mắc

Liên lạc trên trang web

Dấu (*) là mục bắt buộc

Họ tên
Email đăng nhập
Điện thoại

※Chỉ có con sô.́  (ex.) 84437667640

Tên tiêu đề
Nội dung thắc mắc

Liên lạc bằng điện thoại, Fax, Email

Văn phòng tại Hà Nội
Thời gian [ Từ 8: 30 đến 17:30 ]
  TEL : 84–24-37667640
  FAX : 84–24-37667641
   
Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
Thời gian [ Từ 8: 30 đến 17:30 ]
  TEL : 84-28-39256675/76
  FAX : 84-28-39256674
   
Email đăng nhập
info@asahitecvn.com

Trang web này bản quyền thuộc về công ty ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD.
Copyright (C) 2009 ASAHI TEC VIETNAM CO., LTD. All Right Reserved.